بیمه عمر آسیا

بیمه عمر آسیا بیمه عمر آسیا asia life insuranceasia life insurance

بیمه عمر آسیا

همه ما در جستجوی آرامش و آسودگی خیال می باشیم. اضطراب، آشفتگی، حادثه و مرگ پدیده هایی هستند كه همواره زندگی انسان ها را مورد تهدید قرار می دهند. به راستی چگونه می توان در هنگام بروز این گونه موارد، خانواده ها را از آسیب و گزند حفظ نمود و آرامش و امید را برای آنان به ارمغان آورد؟!!
شرکت بیمه آسیا افتخار دارد،‌ به منظور تامین آسایش، رفاه و حمایت از خانواده ها و تمامی آحاد مردم كشور چه در زمان حیات و چه بعد از حیات و یا در مقاطعی نظیر ازدواج، تحصیل فرزندان، تهیه مسكن، اشتغال و تامین دوران بازنشستگی با عرضه بیمه عمر و پس انداز آسیا هزینه و سرمایه لازم را تا حد پیش بینی شده تامین کند. براساس بیمه عمر آسیا همه افراد 15 تا 65 ساله می توانند با در نظر گرفتن توان مالی خویش، پوشش دلخواه خود را با سرمایه موردنظر در سه دوره زمانی 5، 10 و 15 ساله با روش پرداخت حق بیمه ماهیانه، سه ماهه، شش ماهه، سالانه و یا پرداخت یكجا، انتخاب نمایند.