بیمه عمر ایران

بیمه عمر و پس انداز ایران بیمه عمر و پس انداز ایران iran life insuranceiran life insurance

بیمه عمر ایران ( بیمه جامع زندگی )

بیمه عمر جامع زندگی ایران ( بیمه عمر و پس انداز ایران ) علاوه بر تأمین منابع لازم برای آینده بیمه شدگان از قبیل دریافت سرمایه بیمه عمر ایران در زمان بازنشستگی، برخورداری از پوشش بیمه عمر ایران در مقابل خطر فوت و امکان دریافت مستمری، در رابطه با نحوه و مبلغ حق بیمه های پرداختی و ارائه خدمات به بیمه شدگان نیز دارای انعطاف پذیری زیادی بوده و با دارا بودن ضریب افزایش سالانه جهت حق بیمه عمر ایران و سرمایه فوت ، بیمه شده را در مقابل تورم فرضی آینده تجهیز می کند.

مزایای بیمه عمر ایران (بیمه عمر جامع زندگی ایران ) عبارتند از :

 • درصورت فوت بیمه شده در طول مدت قرارداد بیمه عمر ایران، سرمایه فوت بیمه عمر ایران  با احتساب تعدیلات به علاوه ذخیره ریاضی ایجاد شده تا زمان فوت ( مطابق جداولی که به پیوست بیمه عمر ایران تحویل بیمه گذار می گردد ) به استفاده کنندگان پرداخت می شود.

 • درصورت حیات بیمه شده در پایان مدت بیمه عمر ایران، ذخیره ریاضی بیمه عمر ایران ( مطابق جداول پیوست بیمه نامه ) به استفاده کننده پرداخت می شود.
  توضیح : ذخیره ریاضی بیمه نامه مبلغی است که هر ساله پس از کسر هزینه ها و حق بیمه خطر فوت از کل حق بیمه عمر ایران، باقی می ماند و با ذخیره ریاضی بیمه نامه در پایان سال قبل جمع شده و هرساله معادل نرخ بهره فنی (سود تضمین شده قرارداد )، درصد سود معینی به آن اضافه می شود.
 • امکان استفاده از مشارکت در 85% منافع بیمه عمر ایران درصورت فوت بیمه شده و یا در پایان مدت قرارداد توسط استفاده کنندگان.
  توضیح : مشارکت در منافع بیمه عمر ایران در پایان هر سال مالی و پس از تشکیل ترازنامه مربوطه تعیین و درصورت تحقق آن، 85% منافع مذکور به عنوان سرمایه اضافی به سرمایه مندرج در بیمه نامه ( با احتساب تعدیلات سالانه ) افزوده می گردد. شایان ذکر است مشارکت در منافع بیمه نامه های عمر قطعی نبوده و تابع عملکرد مالی شرکت خواهد بود.
 • درصورت انصراف بیمه گذار از ادامه قرارداد بیمه، مبلغ ارزش بازخرید بیمه نامه (مطابق جداول پیوست آن ) به بیمه گذار پرداخت می گردد.
 • دریافت وام حداکثر تا میزان 90% ارزش بازخرید پس از گذشت 2 سال از تاریخ شروع و با نرخ بهره 4 درصد بیشتر از نرخ بهره فنی مصوبه بیمه عمر ایران امکان پذیر است.
  تذکر : نرخ بهره وام برای 10 سال اول بیمه نامه معادل 19% خواهد بود.
 • امکان دریافت ذخیره ریاضی بیمه نامه در پایان مدت قرارداد به صورت مستمری که دریافت آن می تواند به صورت مادام العمر و یا با مدت زمان معین به انتخاب بیمه گذار صورت پذیرد. مبلغ مستمری براساس روش دریافت آن محاسبه شده و از زمان انقضای مدت بیمه نامه آغاز می گردد.

با توجه به شرایط مندرج در بیمه نامه ممکن است خطرات در یکی از سطوح ذیل مورد پوشش قرار گیرد:

 • پوشش تکمیلی فوت بر اثر حادثه
  درصورت دریافت این پوشش تکمیلی چنانچه بیمه شده در طول مدت قرارداد بیمه عمر ایران بر اثر حادثه فوت نماید، سرمایه فوت بیمه عمر ایران به 2 برابر افزایش می یابد.
 • پوشش تکمیلی معافیت از پرداخت حق بیمه درصورت از کار افتادگی:
  با این پوشش تکمیلی، درصورتی که بیمه شده به هر دلیل دچار از کارافتادگی کامل و دائم گردد، پس از بررسی و تأیید پزشک قانونی و نیز تأیید پزشک معتمد بیمه گر، از پرداخت باقیمانده حق بیمه معاف خواهد شد. این پوشش تنها درصورتی قابل اخذ خواهد بود که بیمه گذار و بیمه شده بیمه نامه، شخص واحدی بوده یا بیمه نامه بصورت گروهی از طریق سازمان، نهاد یا هر بیمه گذار حقوقی دیگری برای کارکنان خریداری شود.
 • پوشش تکمیلی بیماری های تحت پوشش:
  درصورت دریافت پوشش مذکور بیمه شده این بیمه نامه درصورت ابتلا و یا بروز هریک از بیماری های سکته قلبی، سکته مغزی، جراحی عروق کرونر ( قلب )،‌ انواع سرطان و پیوند اعضای اصلی بدن، می تواند از سرمایه این پوشش استفاده نماید. مبلغ سرمایه پوشش تکمیلی بیماری های تحت پوشش تا حداکثر 000ر000ر100 ریال (مطابق جداول پیوست بیمه نامه) قابل تغییر خواهد بود.
 • خطرات متمم:
  موارد زیر درصورتی که با شرایط خصوصی این قرارداد مغایرت نداشته باشد قابل اجرا خواهد بود :

      خطر مسافرت :هیچ یک از خطرات ناشی از هدایت یا سرنشینی وسایل نقلیه ( هوایی، زمینی، ریلی و دریایی ) در مسابقات، پروازهای اکتشافی، هرنوع تمرین و آموزش غواصی، پرواز هوایی، پرش با چترنجات ( سقوط آزاد )، هدایت کایت یا سایر وسایل پرواز بدون موتور، مشمول این قرارداد نمی باشد. درصورت بروز خطر و فوت بیمه شده در این موارد، بیمه گر فقط مبلغ ذخیره ریاضی را تا روز حادثه پرداخت می نماید.
      خطر جنگ : درصورتی که بیمه شده در نتیجه عملیات تعرضی و تدافعی و یا هر نوع حادثه دیگری که جنبه نظامی در مقابل نیروی مهاجم داشته باشد فوت نماید، بیمه گر فقط ذخیره ریاضی بیمه نامه را تا روز حادثه می پردازد. چنانچه بیمه شده به عنوان نظامی و یا در تشکیلات نظامی تحت هر عنوان به عملیات جنگی اعزام شود، بیمه نامه از تاریخ اعزام بیمه شده به حالت تعلیق درخواهد آمد حتی اگر بیمه گر در اثر عدم اطلاع از وضع بیمه شده به دریافت حق بیمه ادامه داده باشد. در این صورت چنانچه به هر علتی خطری پیش آید، بیمه گر فقط ذخیره ریاضی بیمه نامه را تا روز تعلیق خواهد پرداخت و حق بیمه های اضافه دریافتی احتمالی از تاریخ تعلیق مسترد خواهد شد. بیمه نامه معلق،‌ شش ماه پس از ختم عملیات جنگی و یا بازگشت بیمه شده از حالت لشگری به حالت کشوری و با در نظر گرفتن شرایط ماده 5 این قرارداد، به وضعیت عادی (اولیه) تبدیل می شود.