بیمه عمر ملت

بیمه عمر ملت بیمه عمر ملت melat life insurancemelat life insurance

بیمه عمر ملت

بیمه زندگی و سرمایه گذاری بیمه ملت:

مزایای بیمه زندگی و سرمایه گذاری بیمه عمر ملت :

 • پس از پایان سال دوم بیمه عمر ملت، به فرد بیمه‌گذار و یا هر فرد دیگری كه وی معرفی نماید تا 90 درصد مبلغ بازخریدی بیمه عمر ملت بدون نیاز به معرفی ضامن و یا دریافت وثیقه، وام پرداخت می‌گردد.
 • به بیمه‌گذار بیمه عمر ملت سود سالیانه حاصل از سرمایه گذاری حداقل 18 درصد پرداخت می گردد.
 • امكان تبدیل بیمه عمر ملت به بیمه مستمری ملت (بازنشستگی) در هنگام بازخرید و یا در پایان مدت قرارداد بیمه عمر ملت.

 •  امكان پرداخت کل مبلغ سرمایه گذاری به صورت یكجا در پایان دوره به بیمه گذار بیمه عمر ملت.
 • پرداخت سود حاصل از سرمایه گذاری بیمه عمر ملت بصورت مشارکت در منافع علاوه بر نرخ علی الحساب 18 درصد.
 • افزایش حق بیمه عمر ملت متناسب با توانائی پرداخت بیمه‌گذار به صورت سالانه به منظور مقابله با تورم در آینده.
 • صدور کارت اعتباری بیمه ملت تا سقف 90 درصد مبلغ بازخریدی بیمه عمر ملت.

 

مزایای ویژه بیمه زندگی و سرمایه گذاری بیمه عمر ملت :

 • پرداخت 5 تا 25 برابر حق بیمه سالانه بیمه عمر ملت به ذینفع (ها) در صورت فوت فرد بیمه شده (به انتخاب شخص بیمه گذار)
 • پرداخت 30 درصد سرمایه فوت تا حداكثر مبلغ 250.000.000 ریال به صورت بلاعوض در صورت ابتلاء فرد بیمه شده به یکی از امراض خاص شامل سکته قلبی، سکته مغزی، جراحی عروق (کرونر)، سرطان و پیوند اعضای اصلی بدن.
 • پرداخت 10 تا 100 برابر حق بیمه سالانه بیمه عمر ملت به ذینفع(ها) درصورت فوت بیمه شده در اثر حادثه (بیمه زندگی + بیمه حوادث).
 • معافیت از پرداخت حق بیمه عمر ملت تا پایان دوره قرارداد و برخورداری از تمام مزایای بیمه عمر و زندگی در صورت ازکارافتادگی کامل و دائم بیمه گذار در اثر حادثه و یا بیماری.
 • امکان افزایش پوشش های بیمه ای به صورت سالانه.
 • امکان تقسیط حق بیمه عمر ملت سالانه بصورت ماهیانه، دو ماهه، سه ماهه و شش ماهه.
 • معافیت ذینفع(ها) از مالیات بر درآمد و ارث.
 • امكان انتقال مزایا به غیر و پرداخت سرمایه به افراد مورد نظر بیمه گذار.
 • امکان برقراری پوشش های بیمه ای از 3 ماهگی تا 70 سالگی.
 • پوشش موقت فوت تا زمان صدور بیمه نامه به صورت رایگان.
 • سامانه شخصی بیمه گذار برای پیگیری وضیعت بیمه زندگی ملت، پرداخت حق بیمه به صورت الکترونیکی و مشاهده صورتحساب.
 • امکان صدور الحاقیه مالی به منظور ایجاد هر گونه تغییرات در شرایط مالی بیمه عمر ملت مانند افزایش/ کاهش حق بیمه عمر ملت، سرمایه فوت، سرمایه فوت بر اثر حادثه و ...