بیمه عمر پارسیان

ببیمه عمر پارسیان Life Insurance Corp parsianببیمه عمر پارسیان Life Insurance Corp parsian

بیمه عمر پارسیان


بيمه عمروسرمايه‌گذاری پارسیان چيست؟
شما بر پایه نیازهای خود و خانواده، در ابتدا، میزان سرمایه لازم برای پوشش خطر فوت را انتخاب می‌نمایید و با توجه به توان مالی خود، مبالغ حق بیمه عمر پارسیان و نحوه پرداخت آن را انتخاب می کنید. حق بیمه‌های پرداختی شما پس از كسر حق بیمه لازم برای پوشش فوت و پوششهای اضافی، به اندوخته سرمایه‌گذاری شما افزوده می‌گرددد.
اندوخته سرمایه‌گذاری شما با اختصاص نرخ سود تضمینی انباشته شده و طی سالهای بعد با افزوده شدن حق‌ بیمه عمر پارسیان و سود آنها افزایش یافته و سرمایه‌ای مناسب و مطمئن برای رفع نیازهای احتمالی و برنامه‌های آینده شما خواهد بود.
در پایان مدت بیمه عمر پارسیان، موجودی اندوخته سرمایه‌گذاری و سود آن به اضافه مبالغ اضافی ناشی از تخصیص سود مشاركت در منافع به شما پرداخت می‌گردد. و  در صورت فوت بیمه‌شده در خلال مدت بیمه نیز، سرمایه بیمه‌ای به علاوه موجودی اندوخته سرمایه‌گذاری در هر زمان به بازماندگان یا افراد تعیین شده، پرداخت خواهد شد.
 
» مزاياي متعدد بيمه‌ عمر پارسیان براي شما :
بهره‌مندي از پوششهاي بيمه‌ای از بدو تولد تا 70 سالگی
• تعيين سرمايه فوت از حداقل 30.000.000 ريال تا سقف 2.000.000.000 ريال
• تعيين حق‌بيمه و نحوه پرداخت آن به انتخاب شما:


نحوه پرداخت حق‌بيمه

ماهانه

سه‌ماهه

شش‌ماهه

سالانه

يكجا

 

حداقل حق‌بيمه (ريال)

300,000 750,000 1,200,000 2,000,000 30.000.000

همچنين می توانيد به منظور سرمايه‌گذاري بيشتر، مبلغي را تحت عنوان حق بيمه اوليه در ابتداي هر سال بيمه‌ای علاوه بر حق بيمه منظم بيمه‌نامه، پرداخت نماييد.

  • تخصیص سود تضمینی سالانه 18% بصورت روزشمار به اندوخته سرمایه‌گذاری

• بهره‌مندی از سود مشاركت در منافع: علاوه بر اعطای سود تضمینی به حق‌بیمه‌های شما، ما در شركت بیمه پارسیان با توان سرمایه‌گذاری بالا و به كارگیری كارشناسان مجرب در این امر شما را در حداقل 85% منافع مازاد بر سود تضمینی حاصل از سرمایه‌گذاریهای انجام شده سهیم می‌كنیم. لازم به ذكر است، میزان سود قطعی تخصیص یافته به اندوخته بیمه‌ عمر و سرمایه‌گذاری پارسیان (با احتساب مشاركت در منافع) در سالهای 1388، 1389 و 1390 به ترتیب برابر با 24% ، 26% و 26.5% بوده است.

• امكان دریافت اندوخته بیمه‌ نامه بصورت یكجا و یا در قالب مستمری در پایان قرارداد بیمه عمر پارسیان
• میزان حق بیمه و سرمایه بیمه‌ای به انتخاب شما می‌تواند:
       - ثابت باقی بماند.
       - برای كاهش اثرات تورمی، سالانه با نرخ منظمی افزایش یابد.
       - در طول قرارداد منطبق با شرایط اقتصادی و مالی شما افزایش یا كاهش یابد.

»استفاده از موجودی اندوخته بیمه‌نامه از انتهای سال دوم:
• امكان برداشت از اندوخته بیمه‌نامه برای رفع بخشی از نیازهای مالی

زمان برداشت از اندوخته

از انتهاي سال دوم

از انتهاي سال ششم

حداكثر ميزان برداشت

تا 50% ارزش اندوخته تا 90% ارزش اندوخته


• دریافت وام، بدون ضامن و وثیقه از بیمه پارسیان تا سقف 90% ارزش بازخریدی بیمه عمر پارسیان


دیگر پوششهای بیمه عمر پارسیان عبارتند از:
• كمك هزینه درمانی برای بیماریهای پرهزینه شامل انواع سرطانها، سكته قلبی و مغزی، عمل قلب باز و پیوند اعضای اصلی بدن تا سقف 300 میلیون ریال
• دریافت سرمایه تا 4برابر سرمایه اصلی قرارداد درصورت فوت براثرحادثه
• دریافت غرامت نقض عضو یا ازكارافتادگی دائم ناشی از وقوع حادثه مطابق با شرایط اختصاصی پوشش
• ادامه پوشش بیمه ای و معافیت از پرداخت حق بیمه ها در صورت از كارافتادگی دائم و كامل

مزایای منحصربفرد بیمه عمر و سرمایه‌گذاری پارسیان عبارتند از:
• محاسبه سود به صورت روزشمار
در این حالت در هر زمان از سال بیمه‌ای كه بیمه‌گذار درخواست استفاده از صندوق اندوخته را داشته باشد از قبیل دریافت وام یا برداشت، سود اندوخته سرمایه‌گذاری و پرداختهای در خلال آن سال به صورت روز شمار محاسبه شده و قابل استفاده می‌باشد. لازم به ذكر است كه عدم پرداخت سود روز شمار به موجودی اندوخته باعث می‌شود كه استفاده‌كنندگان به طور متوسط از 10%-5% منافع اندوخته محروم گردند كه این امر در بیمه‌نامه عمروسرمایه‌گذاری پارسیان پوشش داده شده است.

• دریافت سود تشویقی در صورت پرداخت حق‌ بیمه عمر زودتر از تاریخ سررسید
مبنای تخصیص سود در این بیمه نامه  براساس تاریخ پرداخت حق بیمه بوده نه تاریخ سررسید، بنابراین درصورت پرداخت حق بیمه زودتر از تاریخ سررسید، مبلغ پرداختی به اندوخته اضافه شده و از همان تاریخ مشمول محاسبه سود می گردد. این ویژگی باعث افزایش مبلغ اندوخته و افزایش نفع سرمایه گذاری برای بیمه گذار خواهد شد.

• عدم وجود جریمه دیركرد در پرداخت حق‌بیمه
در صورتی که حق‌بیمه‌ها دیرتر از سررسید پرداخت گردد، از همان روزی که پرداخت صورت گرفته به حق بیمه سود تعلق خواهد گرفت و جریمه‌ای بابت دیركرد تعلق نخواهد گرفت. به علاوه تا زمانی كه بیمه‌نامه دارای اندوخته است پوششهای فوت و اضافی به قوت خود باقی خواهند بود و بیمه‌گذار می‌تواند اقساط خود را ادامه دهد.

• امكان تغییر تمام شرایط بیمه‌نامه از جمله میزان و نحوه پرداخت، پوششهای بیمه‌ای، ... در حین قرارداد
• عدم تعلیق بیمه‌نامه در صورت تاخیر در پرداخت حق بیمه بشرط داشتن اندوخته

برخی از معافیتهای ناشی از خرید بیمه عمر پارسیان:
• معافیت سرمایه دریافتی از پرداخت مالیات بر درآمد
• معافیت از قوانین انحصار وراثت
• مصون بودن سرمایه بیمه از ادعای طلبكاران