بیمه عمر پاسارگاد

بیمه عمر پاسارگاد بیمه عمر پاسارگاد Pasargad Life Insurance بیمه عمر و تامین آتیه پاسارگاد bimeomrPasargad Life Insurance

بیمه عمر پاسارگاد

بیمه های عمر و تامین آتیه پاسارگاد:

 تعریف بیمه عمر و تامین آتیه:

عبارت است از عقد قرارداد بین شرکت بیمه پاسارگاد و یا یک شخص حقیقی یا حقوقی که به موجب آن شرکت بیمه پاسارگاد (بیمه گر ) تکالیف و تعهداتی را در مقابل شخص حقیقی یا حقوقی(بیمه گذار ) بر عهده می پذیرد که به مرگ و زندگی یک یا چند شخص حقیقی (بیمه شده ) بستگی دارد ،

بیمه گر متعهد می گردد که در انتهای مدت بیمه عمر پاسارگاد ،چنانچه بیمه شده در قید حیات باشد سرمایه بیمه نامه عمر را به بیمه گذار و چنانچه در طول مدت بیمه عمر پاسارگاد ،بیمه شده فوت کرد سرمایه بیمه عمر را به وراث و یاذینفع بیمه نامه عمر پرداخت کند.بیمه گذار هم متقابلا تعهد می کندکه مبلغ حق بیمه عمر پاسارگاد را به صورت یکجا در تاریخ شروع بیمه یا بطور اقساط در طی مدت بیمه به بیمه گر بپردازد.


معرفی طرح بیمه عمر و تامین آتیه پاسارگاد:
در این بیمه عمر بیمه گذاران با پرداخت مبلغی تحت عنوان حق بیمه عمر علاوه برتامین منابع لازم برای تشکیل سرمایه ای در آتیه امکان برخورداری از پوشش بیمه عمر در مقابل خطر فوت را نیز خواهند داشت.
بیمه های عمر همراه با تشکیل سرمایه که اکنون در بسیاری از کشورهای جهان ارایه می گردد،طرفداران زیادی داشته و با توجه به انواع آن می تواند مورد استقبال اقشار مختلف جامعه قرار گیرد.
بیمه پاسارگاد با دریافت مبالغ حق بیمه،اولا"بیمه شده را در مقابل خطر فوت بیمه می نماید و ثانیا" مازاد مبالغ دریافتی را سرمایه گذاری می نماید و نرخ سود آن سرمایه گذاری را تا حد نرخ بهره فنی تضمین می کند و چنانچه سود بیشتری از محل سرمایه گذاری بدست بیآورد بخش عمده از آن را به عنوان مشارکت در منافع به بیمه گذار می دهد.


هدف از ارائه ی طرح بیمه عمر و تامین اتیه پاسارگاد :
بررسی وضعیت مالی اکثر صندوق های بازنشستگی نشان دهنده این واقعیت است که میزان پرداختی این نوع صندوق ها در دوران بازنشستگی ،حتی کفایت لازم برای یک زندگی متوسط را نیز ندارد .با توجه به اینکه عده کثیری از افراد جامعه با این مشکل مواجه می باشند طراحی بیمه نامه ای با تشکیل سرمایه در صورت حیات می تواند تامین کننده سرمایه ای یکجا در سنین بالا بوده و تاثیر مهمی در افزایش قدرت خرید افراد در دوران بازنشستگی خواهد داشت.

    شرایط ویژه بیمه عمر و تامین آتیه بیمه پاسارگاد :

۱-در این بیمه نامه سرمایه بیمه عمر پاسارگاد ضریبی از میزان قدرت پرداخت حق بیمه،بیمه گذار در ماه خواهد بود . این ضریب می تواند ۶۰،۱۲۰،۱۵۰،۱۸۰،۲۱۰،۲۴۰و ۳۰۰ برابرانتخاب گردد .


۲- حق بیمه این قرارداد می تواند به روش ماهانه ،سه ماهه ،شش ماهه و یا سالانه پرداخت گردد.

۳- در نحوه پرداخت حق بیمه عمر پاسارگاد، پیش بینی شده است که بیمه گذار بتواند حق بیمه عمر پاسارگاد را به صورت تلفیقی از روش یکجا (به صورت سپرده گذاری نزد بیمه گر) و اقساطی پرداخت کند.
۴-مدت بیمه نامه عمر پاسارگاد می تواند از ۵ سال تا ۳۰ سال درخواست گردد .ولی در هر صورت مجموع مدت بیمه نامه و سن بیمه شده نمی تواند از هفتاد سال تجاوز کند.
۵-برای مقابله با تورم به درخواست بیمه گذار با افزایش حق بیمه عمر پاسارگاد به میزان ۳،۵،۷،۱۰،۱۵،۲۰ و ۲۵ درصد در هر سال نسبت به سال قبل، سرمایه بیمه عمر نیز به همین نسبت افزایش خواهد یافت.

۶-اندوخته حاصل شده از محل بیمه نامه متعلق به بیمه گذار است و در طول مدت بیمه نامه وی حق دارد این اندوخته را به طور کامل برداشت (بازخرید) و یا به صورت وام دریافت نماید.

۷-بیمه گر متعهد است سود ناشی از مشارکت در منافع حاصل از سرمایه  خود را علاوه بر سرمایه بیمه عمر پاسارگاد به بیمه گذار پرداخت نماید.
۸-چنانچه بیمه گذار درخواست افزایش پرداخت حق بیمه عمر پاسارگاد را در سالهای بعد بنماید می تواند حداکثر به میزان افزایش حق بیمه درخواست شده ۳،۵،۷،۱۰،۱۵،۲۰ و ۲۵ درصد بدون نیاز به انجام معاینات پزشکی سرمایه بیمه عمر خود را افزایش دهد.لازم به توضیح است که می توان افزایش حق بیمه عمر پاسارگاد را درخواست کرد ولی بیمه عمر را ثابت نگه داشت و افزایش سرمایه درخواست نگردد .این امر باعث می شوداندوخته ریاضی بیشتری در بیمه نامه ایجاد گردد.  (اندوخته ریاضی بیمه نامه مبلغی است که هر ساله پس از کسر هزینه ها از حق بیمه باقی می ماند و باذخیره ریاضی بیمه نامه در پایان سال قبل جمع شده و هر ساله سود معینی بانرخ بهره فنی به آن اضافه می شود .)


۹- پوشش های تکمیلی بیمه عمر و تامین آتیه :
۹-۱:حادثه: بیمه گذار می تواند تا سه برابر سرمایه بیمه عمر پاسارگاد، درخواست پوشش اضافی فوت، نقص عضو و یا از کارافتادگی در اثر حادثه را نماید. چنانچه سرمایه بیمه عمر خود را افزایش دهد ، به همان نسبت سرمایه حادثه هم افزایش خواهد یافت . ضمناً بیمه گذار می تواند از پوشش هزینه های پزشکی ناشی از حادثه به میزان ۵% و یا ۱۰% سرمایه حادثه، استفاده نماید.
۹-۲:از کارافتادگی کامل و دائم : بیمه  گذار می تواند از پوشش معافیت از پرداخت حق بیمه عمر بهره مند گردیده و در صورت از کارافتادگی کامل و دائم بیمه شده، از پرداخت حق بیمه عمر پاسارگاد به میزان ۵۰% و یا ۱۰۰% تا پایان مدت بیمه نامه معاف گردد و ضمناً بیمه گذار می تواند در صورت از کارافتادگی کامل و دائم بیمه شده تا میزان ۱۰% ، ۲۵%  و یا ۴۰% سرمایه عمر حداکثر تا مبلغ ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال تحت عنوان سرمایه از کارافتادگی از این پوشش استفاده نماید.


۹-۳:بیماریهای خاص :بیمه گذار می تواند در صورت تمایل از بیمه تکمیلی سرمایه ابتلا به بیماری های خاص نیز به میزان ۱۰% ، ۲۰% و یا ۳۰% سرمایه بیمه عمر حداکثر ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال بهره مند گردد.
۹-۴:آتش سوزی منزل مسکونی : بیمه گذار می تواند از پوشش آتش سوزی منزل مسکونی تا میزان ۵۰۰، ۷۵۰، ۱۰۰۰و یا ۱۵۰۰ برابر حق بیمه ماهانه به عنوان سرمایه بیمه آتش سوزی استفاده نماید. این سرمایه در طی سال های آتی می تواند سالانه به میزان ۵% و یا ۱۰ % افزایش یابد.
۱۰- بیمه گذار می تواند از حساب اندوخته های خود برای تامین هزینه های ضروری تا میزان ۹۰% از محل ارزش بازخرید خود وام دریافت نماید .
۱۱- بیمه گذار می تواند بیمه نامه خود را پس از پرداخت ۶ ماه حق بیمه و سپری شدن این مدت بازخرید نماید .
۱۲- امکان تغییر سرمایه بیمه عمر و میزان حق بیمه پرداختی در طی قرارداد میسر می باشد .
۱۳- تضمین حداقل سود سالانه برای وجوه پرداختی بیمه گذار پس از کسر هزینه ها .
۱۴- پرداخت مشارکت در منافع در پایان مدت بیمه عمر پاسارگاد.
۱۵- استفاده از معافیت های مالیاتی موجود در رابطه با بیمه های عمر به این ترتیب که :
۱۵-۱: سرمایه بیمه نامه (در صورت فوت و حیات بیمه شده )معاف از مالیات است .
۱۵-۲:حق بیمه عمر جزء هزینه های پذیرفته شده از نظر مالیاتی بوده و این موضوع برای بیمه گذارانی که شخصیت حقوقی دارند ،قابل اهمیت است .


    مشخصات بیمه عمر و تامین آتیه پاسارگاد :

تعهدات بیمه گر :
-درصورت فوت بیمه شده در مدت بیمه ،بیمه گر علاوه بر سرمایه بیمه نامه درمقابل خطر فوت بیمه شده ،اندوخته ریاضی بیمه نامه را نیز پرداخت می نماید.
سرمایه بیمه خطر فوت مبلغی است که در ابتدای قرارداد بیمه مبلغ آن توسط بیمه گذار تعیین گردیده است که این مبلغ می تواند در مدت بیمه ثابت بوده و یا با روند معینی افزایش یابد.
سقف سرمایه بیمه خطر فوت (بیمه عمر )حداکثر مبلغ یک میلیارد ریال می باشد.
-در صورت فوت بیمه شده در اثر حادثه علاوه بر پرداخت سرمایه بیمه عمر و اندوخته ریاضی بیمه نامه سرمایه بیمه حادثه نیز به مبالغ فوق اضافه خواهدشد .میزان این سرمایه ضریبی از سرمایه بیمه عمر بوده و حداکثر سقف سرمایه برای بیمه حادثه نیز مبلغ یک میلیارد ریال خواهد بود .
-درصورتیکه بیمه شده در پایان مدت بیمه در قید حیات باشد ،بیمه گر ذخیره ریاضی بیمه نامه را به ذینفع بیمه نامه پرداخت می کند .ذخیره ریاضی بیمه نامه مبلغی است که هر ساله پس از کسر هزینه ها از حق بیمه ،باقی می ماند و با ذخیره ریاضی بیمه نامه در پایان سال قبل جمع شده و هر ساله سود معینی با نرخ بهره فنی به آن اضافه می شود.
تعهدات بیمه گذار :
-پرداخت به موقع حق بیمه عمر پاسارگاد ،که این حق بیمه عمر می تواند در اقساط سالانه ،شش ماهه ،سه ماهه و ماهانه پرداخت شود که هر ساله امکان افزایش آن بطور ثابت میسر می باشد.
- رعایت کلیه مقررات پیش بینی شده در شرایط عمومی و شرایط خصوصی بیمه نامه.