بیمه عمر کارآفرین

بیمه عمر کارآفرین بیمه عمر کارآفرین Karafarin Life insuranceKarafarin Life insurance

بیمه عمر کارآفرین

بیمه عمر و سرمایه گذاری کارآفرین قرارداد بیمه ای است که علاوه بر پرداخت سرمایه در صورت فوت به بازماندگان ، امکانات فوق العاده و متنوع سرمایه گذاری را نیز فراهم می نماید.

بیمه عمر و سرمایه گذاری یکی از پرطرفدار ترین بیمه های عمر در جهان می باشد که با اضافه نمودن یک برنامه سرمایه گذاری سیستماتیک به بیمه عمر بلند مدت، روز به روز طرفداران بیشتری را در اکثر کشورها به خود جلب کرده است.

همگی ما تصویری از آینده را تجسم می کنیم که در آن رفاه و امنیت مالی خانواده ی خویش که خواستی قلبی برای همه ماست درخشش می نماید. آنچه ما را در رسیدن به این هدف نائل می نماید حاصل دسترنج و تلاش ماست در طول سالیانی که پیش رو داریم. اگر این سالیان و آنچه حاصل گذر زمان است آن قدر که ما انتظار داریم به درازا نیانجامد جبران آن با چه کسی است؟ بیمه عمر کارآفرین مناسب تصویری را که ما از آینده تجسم می نماییم جاودانه می نماید. آسودگی و آرامش خاطر از رفاه و تامین خانواده ما حداقل حاصل آن است که خود به تنهایی از ارزش والایی برخوردار است.

در شرایط کنونی آیا می توان از تورم چشم پوشی نمود؟ چنانچه سرمایه بیمه های عمر متداول در حال حاضر برای خانواده تا حدودی کارگشا باشد آیا در آینده نیز پس از گذشت چند سال این مبلغ به اندازه امروز کارگشا خواهد بود؟ و این در حالیست که با توجه به  نرخ تورم بدیهی است که پاسخ منفی است.

اما با خرید بیمه عمر و سرمایه گذاری کارآفرین به مجموعه ای از امکانات کم نظیر کاربری بیمه در جهان دسترسی خواهید یافت. انتخاب امروز شما موجب تامین مالی خانواده و بهره مندی از بهترین بازارهای سرمایه گذاری در ایران خواهد گردید، ضمن اینکه با پیشرفت مداوم و سالیانه سرمایه  بیمه عمر و سرمایه گذاری کارآفرین به گونه ای  همگون با تورم ، شما طرحی ارزشمند را چه برای امروز و چه برای فرداهای خانواده خویش برگزیده اید.

طرح بیمه عمر و سرمایه گذاری مشترک کارآفرین :

در عصر حاضر با توجه به شرایط اقتصادی جامعه و اشتغال روز افزون زنان وظیفه اداره اقتصادی خانوار بر دوش هر دو  می باشد و فقدان هر یک کمبود بارزی را به دنبال دارد .  بیمه عمر و سرمایه گذاری مشترک کارآفرین به منظور رفع نیاز های بیمه ای خانواده با توجه به پررنگ شدن نقش بانوان در تامین هزینه های خانواده  طراحی گردیده است و برای اولین  بار در ایران در تاریخ  آذر ماه 1387 توسط شرکت بیمه کار آفرین اجرا گردید.  
 این طرح با داشتن تمام مزایای بیمه عمر وسرمایه گذاری انفرادی بدون پرداخت حق بیمه اضافی دو نفر را تحت پوشش قرار می دهد.

برخی از مزایای طرح بیمه عمر و سرمایه گذاری مشترک کارافرین عبارت است از :

** امکان پرداخت یک حق بیمه برای دو نفر.

** در صورت فوت هر یک از بیمه شده ها تا سقف 25 برابر مبلغ حق بیمه پرداختی به عنوان سرمایه فوت به صورت مجزا به ذینفعانی که با نظر بیمه شدگان تعیین گردیده اند پرداخت می شود.  

** هر یک از بیمه شدگان می توانند از مزایای پوشش تکمیلی فوت به علت حادثه ، بیماری های تحت پوشش با پرداخت حق بیمه جزئی بابت هر پوشش بهره مند گردند.

** مزیت ویژه : در صورتی که بیمه شده اول دارای پوشش معافیت از پرداخت حق بیمه عمر کارافرین باشد در صورت فوت یا احراز از کار افتادگی کامل و دایم وی ، بیمه شده دوم تا پایان مدت قرارداد از پرداخت حق بیمه عمر کارآفرین معاف خواهد بود.      

**  امکان دریافت وام و برداشت از حساب از سال دوم به بعد.

**  امکان تعیین ذینفع هر یک از بیمه شدگان به دلخواه ایشان.

 

مزایای بیمه عمر و سرمایه گذاری کارآفرین :

با بیمه عمرو سرمایه گذاری کارآفرین شما می توانید :
    آینده خانواده خود را تأمین نمایید.
    سرمایه گذاری مناسب و سود آور را انتخاب کنید.
    هزینه های تحصیلی فرزندان را تأمین کنید.
    بیمه نامه را با توجه به پوشش های زیر مطابق دلخواه طراحی کنید:
    پوشش حوادث انفرادی
    سرمایه اضافی بیمه عمر زمانی ساده
    معافیت از پرداخت حق بیمه در صورت از کار افتادگی دائم - کامل بیمه شده
    پرداخت سرمایه بیماری های تحت پوشش صرف نظر از هزینه های بیمارستانی تا سقف سیصد میلیون ریال

مزایای بیمه عمر و سرمایه گذاری کارآفرین :

    برای هر یک از بیمه گذاران حساب ویژه ای نگهداری می شود. اختیار کامل در پرداخت حق بیمه و انتخاب سرمایه.بیمه گذار می تواند سرمایه بیمه خود را بدون پرداخت حق بیمه اضافی به هر میزان که مایل باشد تعدیل نماید مشروط بر آنکه میزان افزایش سرمایه از نظر اصول ریسک پذیری مورد قبول باشد.
بیمه گذار می تواند پس از سال دوم بیمه ای :

- تا سقف 90 درصد از اندوخته خود جهت مخارج تحصیلی فرزندان و یا برای تأمین هزینه های ضروری زندگی مانند جهیزیه و غیره برداشت نماید.

- تا سقف 90 درصد  از اندوخته خود را از شرکت وام دریافت دارد و سود معین شده از طرف شرکت را متناسب با میزان وام متقبل شود.

بیمه گذار نسبت به موجودی خود در حسابش می تواند بجای دریافت یکجای سرمایه، مشمول دریافت مستمری گردد. با پرداخت مبلغ جزئی به عنوان حق بیمه پوشش های تکمیلی

-   بیمه شده می تواند از پوشش تکمیلی فوت در اثر حادثه تا میزان چهار برابر سرمایه فوت استفاده نماید.

-   بیمه شده می تواند از پوشش تکمیلی معافیت در صورت از کار افتادگی کامل و دائم  بهره مند گردد.

بیمه شده می تواند از بیماری های تحت پوشش بهره مند گردد.

پوشش بیماریهای خاص:

این پوشش به افراد 20 الی 60  ساله تعلق می گیردکه بیمه شده را در برابر پنج بیماری بیمه کرده و سقف سرمایه این پوشش حداکثر 300،000،000 ریال ( سیصد میلیون ریال )می باشد و در صورت ابتلا بیمه شده به یکی از پنج بیماری ذیل ، شرکت بیمه کار آفرین سرمایه این پوشش تکمیلی را طبق مبلغ مندرج در بیمه نامه عینا و صرف نظر از اینکه هزینه های بیمارستانی به چه میزان بوده است ، پرداخت مینماید.
این بیماریها عبارتند از:


  * سکته قلبی

  *سکته مغزی  

  *سرطان

  *پیوند اعضاء اصلی بدن  

  *جراحی قلب باز

 

پوششهای اضافی و تکمیلی:

این پوشش به افراد 15 الی 70 ساله تعلق می گیرد.  در صورت فوت بیمه شده در اثر حادثه، سرمایه فوت بیمه عمر کارآفرین می تواند تا چهار برابر افزایش یابد.

   *پوشش معافیت از پرداخت حق بیمه در صورت از کار افتادگی کامل و دائم بیمه شده : 

این پوشش به افراد 18 الی 60 ساله ای تعلق می گیرد که شاغل هستند .
در صورت از کار افتادگی دائم و کامل بیمه شده( که حداقل تا شش ماه ادامه داشته باشد ) تا پیش از سن 60 سالگی، شرکت بیمه کار آفرین متعهد می گردد حق بیمه بیمه عمر و سرمایه گذاری را (بدون حق بیمه پوشش های تکمیلی و تعدیل ) تا پایان مدت قید شده درقرارداد بیمه تقبل نماید .

نحوه ی سرمایه گذاری و میزان سود مشارکت بیمه عمر کارآفرین:

بیمه عمر و سرمایه گذاری کارآفرین بیمه ای است که همزمان با بیمه نمودن عمر شما امکانات متنوع سرمایه گذاری منابع ذخیره ریاضی حق بیمه های  پرداختی  شما را در سبد سرمایه گذاری خود متشکل از بازار بورس و سایر بازارهای سرمایه گذاری، در دسترس شما قرار می دهد تا در هر زمان  از منابع یاد شده بهره مند شوید. شایان ذکر است که سود پرداختی به اندوخته بیمه نامه ها طی سالیان قبل هر ساله بیشتر از سود تضمینی بوده است .ضمنا سود قطعی حاصل از سرمایه گذاری در سال 91، 21 درصد بوده که به مانده حساب اندوخته بیمه گذاران منظور گردیده است  .
دسترسی به اندوخته حاصل از سرمایه گذاری ( برداشت از اندوخته )     
حساب اندوخته بیمه عمر و سرمایه گذاری کارآفرین همانند حساب بانکی بیمه شده می باشد و بیمه شده می تواند از سال دوم به بعد هرگاه که مایل باشد تا سقف 90% از اندوخته خویش برداشت نماید. در دیگر بیمه های عمر و پس انداز کل اندوخته حاصل تا پایان مدت بیمه نامه در دسترس نخواهد بود و بیمه شده نمی تواند بنا به میل خویش از آن استفاده نماید.

دریافت وام:
بیمه شده می تواند بعد از سال دوم قرارداد ، تا 90 درصد موجودی حساب اندوخته خویش را به صورت وام دریافت نماید. وام دریافتی نیاز به ضامن ندارد و در اسرع وقت پرداخت می شود .
سهیم بودن در سرمایه گذاری های شرکت بیمه کار افرین       
شما بصورت واقعی در سرمایه گذاری های شرکت بیمه کارآفرین سهیم خواهید بود:
مهمترین ویژگی این سرمایه گذاری ضمانت سود آوری آن از جانب شرکت بیمه است. بازده این سرمایه گذاری بصورت مستقیم مرتبط با بازده سرمایه گذاری شرکت بیمة کارآفرین می باشد.

ضمانت سود آوری:
طبق آیین نامه  بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نرخ سود تضمین شده از محل ذخایر ریاضی بیمه نامه معادل هجده درصد برای پنج سال اول بیمه نامه و پانزده درصد از سال ششم تا دهم بیمه نامه می باشد .  هم چنین برای بیمه نامه هایی که تاریخ صدور آنها قبل از 1391/2/1 می باشد از ابتدای سال 91 ، به ازای سالهای باقی مانده تا سال پنجم بیمه ای نرخ بهره تضمینی معادل 18 درصد محاسبه می گردد.  لازم به ذکر است که سود فوق الذکر علی الحساب بوده و با تحقق سود های بالاتر اندوخته حاصل از بیمه عمر و سرمایه گذاری کارافرین شما،  سرمایه ارزشمند تری را در دسترستان قرار خواهد داد لذا سود دوران مشارکت  نیز در پایان هر سال به آن اضافه می شود .

با درک این واقعیت که غالب ما خواستار درگیری در بازارهای پر تلاطم سرمایه گذاری برای برنامه ریزی بلند مدت آینده خود نمی باشیم و  سرمایه گذاری سیستماتیک را برای آیندة خود و خانواده مان برمیگزینیم ، لیکن اغلب آنرا به دلایل مسائل گوناگونی که در این خصوص وجود دارد و سرمایه گذاری مناسب را دشوار می نماید به صورت بهینه انجام نمی دهیم . بیمه عمر و سرمایه گذاری کارآفرین با جمع آوری منابع مالی و به پشتوانه تخصص و دانش موجود در امر سرمایه گذاری این مهم را از جانب شما  به صورت مطمئن، بدون ریسک و معاف از مالیات انجام می دهد.